Friday, December 27, 2013

MEMAHAMI HAK ASASI MANUSIA

Artikel 19 yang termuat dalam Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948 menyebut bahawa kebebasan bersuara atau ekspresi sangat penting kerana ia memperkasakan individu dan komuniti yang bebas dan demokratik. Malah kebebasan bersuara adalah asas untuk melindungi serta mempertahankan belahan atau aspek hak asasi manusia yang lain.

Oleh kerana kebebasan bersuara ini boleh dikekang, maka aspek-aspek hak asasi manusia yang lain seperti kebebasan beragama atau berkepercayaan juga tidak dapat dinyatakan dengan lancar. Ia juga dibimbangi membawa kepada cengkaman lebih keras dan permulaan kepada segala kuku besi.

Pada tahun 2012, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah melancarkan UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity yang menekankan supaya negara dan masyarakat sivil bertindak melindungi jurnalis dari sebarang kekerasan termasuklah pembunuhan, penculikan dan gangguan suasana bekerja mereka.

Adalah penting untuk diingatkan bahawa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu juga telah menerima pakai Deklarasi Windhoek 1991 dan dijadikan kempen utama oleh UNESCO selama dua puluh tahun kini. Deklarasi tersebut menekankan supaya kerajaan memberikan ruang penuh untuk kebebasan media, bahkan menyediakan persekitaran yang pluralistik untuk media.

Ini bermaksud Deklarasi tersebut menuntut supaya disediakan satu persekitaran media yang bebas dari cengkaman kerajaan, serta kawalan politik mahupun ekonomi. Lanskap pluralistik yang dimaksudkan dalam Deklarasi ini pula meminta kerajaan menyediakan platform seberapa banyak mungkin untuk komuniti media tanpa mengehad, atau menyekat mereka.

Deklarasi Windhoek tersebut hari ini turut merangkumi media cetak, penyiaran, bahkan media digital. Malahan ia turut melindungi kebebasan bersuara melalui telefon tangan, Internet, satelit atau dalam erti kata lain, apa sahaja jenis komunikasi.

Deklarasi ini sejajar dengan Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948; serta resolusi UN Commission on Human Rights 2005/81; dan resolusi Majlis Keselamatan 1738 pada tahun 2006.

Masyarakat yang sihat dan matang adalah masyarakat yang beroleh semua sumber maklumat. Deklarasi ini menunjukkan isu kebebasan media menjadi satu bahagian paling sensitif dan fundamental yang melibatkan badan-badan kerajaan, sektor swasta, masyarakat sivil, pengamal media dan setiap pengguna media.

Rencana asal Malayskini, oleh Dr. Mohd. Faizal Musa @ Faisal Tehrani

No comments: