Sunday, September 19, 2010

Kepada Yang Jauh di Utara

Kepada yang berkenaan, harap dapat menghayati petikan berikut;
"To fear love is to fear life, and those who fear life are already three parts dead".

No comments: